top of page

Individuel Terapi

Jeg er EFT-psykoterapeut (MPF), og mit primære fokus er at hjælpe dig/mennesker med at mærke, udtrykke, regulere og forstå deres følelser. 

Denne proces forholder jeg altid til 'det hele unikke menneske du er; dine tanke- og adfærdsmønstre og kroppens sprog.

 

Med dine følelser som dit pålidelige kompas, kan du blive din egen kompetente kaptajn i dit liv, og opleve at få den relation til dig selv og dine relationer, som du ønsker.

Jeg støtter dig på vejen til større trivsel og balance i dit liv.

Terapi
- trygt og tilpas udfordrende

Jeg tager udgangspunkt i, at du selv indeholder de ressourcer du har brug for at komme derhen hvor du ønsker. Jeg arbejder fænomenologisk og oplevelsesorienteret – altså ud fra det du selv bringer frem – her og nu.

 

Du sætter dit mål for terapien. Jeg guider og støtter dig hele vejen i din selvudforskning. 

I de første samtaler bruger jeg generelt meget tid på at skabe en tillidsfuld kontakt og ligeværdig relation. Vi laver de forventningsafstemninger, der er nødvendige, for at vi – særligt du - kan være til stede med mig.

 

Når ’rummet’ er tilstrækkeligt trygt, guider, styrer og udforsker jeg sammen med dig det der er svært og smertefuldt – i passende små skridt ad gangen.

Og ud fra et helhedsperspektiv på dig: Hvordan hænger dine følelser sammen med dine tanker, adfærd og kropslige symptomer.

Jeg støtter dig i at mærke, sætte ord på, forstå og måske forandre dine svære følelser og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Du lærer at bruge dine følelser som et pålideligt navigationsapparat, så du i højere grad kan få opfyldt dine vigtige behov hos dig selv og dine omgivelser.

Jeg er særligt opmærksom på kroppens sprog, som ofte kan fortælle noget, du måske ikke selv er bevidst om endnu.

"I psykoterapi lærer du at genopdage hele det menneske, du er og hele dit følelsesregister.

Du lærer at kunne rumme og holde af dig selv, også med de følelser, du først lige har opdaget at du har. Det føles utrolig helende."

Jeg har særlig erfaring med:

Terapeutiske-temaer

Store omvæltninger og overgange i livet - ex. blive forældre, børn flytter hjemmefra

Svært ved at styre og regulere følelser ex. jalousi og vrede

Personlig udvikling

Skyld og skam

Depression og tristhed/modløshed

Traumer og voldsomme livsbegivenheder

Stress og belastningsreaktioner

Sorg og krise

Angst og bekymringer

Lavt selvværd

Udfordringer med barnløshed og fertilitetsbehandling 

Relationelle konflikter – indre som ydre

Dine mulige gevinster

Min tilgang og EFT:
         Emotionsfokuseret terapi 

Jeg har meget positive resultater med at oversætte ‘det der er svært og buldrer inden i hovedet og kroppen’ hos klienten til mere konstruktive og ’hensigtsmæssige’ tanker og følelser. Og dermed også styrke vedkommendes evne til at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt - både i sine relationer og med sig selv.

Dette øger klienternes trivsel og livsglæde markant - og skaber en balance og ro i livet, indadtil og relationelt. 

Jeg får gang på gang at vide af mine klienter, at grunden til, at de tør udvikle sig sammen med mig, er, at jeg møder dem, hvor de er, og skaber et trygt og tillidsfuldt rum.

Selv mener jeg, at mine styrker er mit nærvær, en stor rummelighed, energi, humor og et stærkt fagligt fundament. 

Supplerende værktøjer: Jeg inddrager mindfulnessøvelser; krops- og åndedrætsøvelser, hvor det opleves brugbart for klienten. Og det gør det ofte.

EFT

Jeg er uddannet emotionsfokuseret psykoterapeut (MPF). Det centrale i Emotions Fokuseret Terapi er følelserne, som anses for at være menneskets navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov, og hvordan vi kan handle i en given situation.

Du kan læse og se mere om metoden her.

Du kan læse mere om mig og min baggrund her.

Du er måske mere interesseret i livscoaching eller stresscoaching ?

Kontakt og få en gratis forsamtale

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en gratis uforpligtende samtale.

Vi afstemmer dit behov og dine forventninger.​

Ring eller sms mig: 3131 7123

eller skriv mig en mail: kontakt@nanjaliv.com

eller få fat på mig via kontaktformularen nedenfor:

bottom of page