top of page

Parterapi

Jeg er Emotionsfokuseret psykoterapeut, MPF, og jeg hjælper par med at genopbygge en følelsesmæssig tryg og dyb kontakt. Vi samarbejder om at forbedre kommunikationen samt at lære nye mere positive og kærlige mønstre.

Parterapi

Vi har brug for hinanden i vores forhold, og vi skal helst have en tryg base, hvorfra vi kan styrke hinanden og blive styrket som selvstændige individer.

 

Samtidig er det jo de færreste der har et parforhold uden konflikter.

Mange par løser selv deres problemer, men sommetider går tingene for meget i hårknude. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at få professionel hjælp til at løsne op for situationen. Og helst før ‘knuden’ er blevet for stram!

Ofte kan parkonflikter relateres til måden, vi som par taler med hinanden. Måske taler vi forbi hinanden? Eller vi oplever, at den anden ikke rigtig lytter til, hvad der bliver sagt ? Måske føler vi os slet ikke set, forstået eller bekræftet tilstrækkeligt af vores partner ? Måske oplever vi, at vi er ved at vokse fra hinanden, som mange udtrykker det ?

 

Der kan også være dyb uenighed omkring vores ønsker og mål i tilværelsen som par; omkring roller og ansvar i forholdet. Der kan også opstå kriser i forbindelse med konkrete situationer, fx. ved utroskab, for meget arbejde, eller en ændret arbejdssituation, sygdom, sorg, egne og/eller fælles børn, fordeling af pligter og ansvar. 

I stedet for at komme hinanden i møde, lytte og vise ægte interesse, kommer vi ofte til at skubbe hinanden væk i vores forsøg på at beskytte os selv mod den smerte der opstår når vi føler os forkerte. Og så ryger vi ind i et negativt mønster, som ofte bliver sværere og sværere at komme ud af. Afstand og utryghed tager til. Derfor vi  særligt fokus på at genskabe/styrke den trygge og åbne kontakt mellem jer.

EFT – metode og tilgang

Jeg benytter som psykoterapeut den terapiform der kaldes emotionsfokuseret terapi (EFT). Det er en struktureret og empirisk valideret metode, som er udviklet i et samarbejde mellem Sue Johnsson, doktor og prof. i psykologi og psykiatri, og Leslie Greenberg prof. i psykologi i 1980’erne.

Emotionsfokuseret Parterapi tager sit udgangspunkt i forskning omkring voksentilknytning og kærlighed. Et grundparadigme om, at vi som mennesker har et behov og en dyb længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og dyb samhørighed. Med dette fundament kan vi vokse som par, som individer, og kan hele de mulige sår og traumer vi har med os i bagagen.

Parrets interaktionsmønstre

I EFT arbejder man på at identificere parrets interaktionsmønster, som er med til at skabe problemer for parret – også kaldet parrets ‘dans’. Det kan fx. være en ‘dans’ med gensidige beskyldninger og bebrejdelser, hvor det gælder om at få ret og ‘vinde over den anden’, en ‘dans’, hvor begge parter trækker sig og lukker af for deres følelser, eller en ‘dans’, hvor den ene part trækker sig mere og mere, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende. Disse ‘danse’ viser så tydeligt, at parforholdet lider under tab af tryghed, kontakt eller nærhed.

Hvad kan jeg/vi få ud af parterapi?

Metoden fokuserer på at genopbygge en følelsesmæssig stabil, tryg og dyb kontakt mellem jer. Med denne mere trygge tilknytning til hinanden, arbejdes der på at forbedre kommunikationen samt at lære nye mere positive og kærlige mønstre.

Jeg styrer jer gennem processen, og tager mig tid til at sikre, at I begge føler jer hørt og forstået. Vi arbejder på at få identificeret jeres negative interaktionsmønstre – ‘dansene’, som skaber konflikter og afstand i jeres parforhold. Særligt vigtigt er det, at vi får identificeret jeres individuelle og underliggende følelser og behov/ønsker, og får skabt en gensidig forståelse for disse. De er nemlig drivkraften bag jeres ‘dans'(-e). Og så er første skridt taget mod jeres positive forandring.

Se eventuelt individuel terapi.

Kontakt og hør mere

Du/I er meget velkommen til at kontakte mig for en gratis uforpligtende samtale. Herigennem  afstemmer vi jeres behov og forventninger, og efterfølgende kan du/I tage stilling til om vores relation og min tilgang opleves rigtig for jer.

Du kan ringe på +45 2671 2511

Skrive til kontakt@nanjaliv.com

eller få fat på mig via kontakt formularen som findes her:

bottom of page