top of page

Coaching tilgang

Gennem coachingsamtalen fokuserer jeg på at skabe ny læring, forståelse og øget handlekraft i din ønskede forandringsproces.

Coaching med

fokus & nærvær

For mig er coaching nærværende samtaler, der bringer dig videre med det, du er optaget af. Jeg coacher ud fra en systemisk og erkendelsesorienteret tilgang hvad enten der er tale om livscoaching, karrierecoaching, gruppecoaching eller organisatorisk coaching.

Konkret benytter jeg en række effektive spørgeteknikker og metoder, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du gerne vil opnå, erkende dine forhindringer og støtte dig i at udvikle nye strategier, så du i højere grad kan opnå det, du ønsker.

Find din vej

Det er dig, der er ekspert på dit eget liv, og du ved selv hvilken ’vej’ der er bedst for dig.

Jeg bidrager med at skabe perspektiv og tydelighed, så du lettere kan forstå dig og din situation, blive afklaret om dine handlemuligheder, måske acceptere samt klædt på til at kunne handle.

Jeg er uddannet Senior Practitioner Transition Coach gennem AS3 Companies. EMCC certificeret. En forståelsesorienteret og bevidstgørende metodisk tilgang, som skaber øget handlekraft hos den enkelte.

bottom of page