top of page

Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Jeg er EFT-psykoterapeut (MPF), og jeg ønsker at hjælpe mennesker med at mærke, udtrykke, regulere og forstå deres følelser, så de kan blive deres egen kompetente kaptajn i livet.

Hvad er EFT?

EFT – Emotionsfokuseret terapi er en bred metodisk tilgang med rødder i bl.a. emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, kognitionsforskning, eksistentiel terapi, klientcentreret terapi og gestaltterapi.

EFT udmærker sig ved at være evidensbaseret, og i stand til at vise gode og langtidsholdbare resultater ved blandt andet behandling af angst, depression og sorg.

Forskningen indenfor EFT har bidraget med beskrivelser af nogle af de mest gennemgående tematikker, vi mennesker typisk kan udfordres af og udviklet teknikker og redskaber til bearbejdelse af dem. Eksempelvis:

  • At klienten ikke mærker eller har adgang til specifikke følelser.

  • At der er en massiv selvkritisk indre dialog.

  • At der er komplicerede udfærdige situationer i tidligere betydningsfulde relationer.

  • At klienten oplever at have uhensigtsmæssige reaktioner i samspillet med andre mennesker.

  • At man er ramt af høj grad af sårbarhed på et givent tidspunkt i sit liv.

Leslie Greenberg er EFT’ens ophavsmand. Tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ”Psychotherapy Research Center ” ved samme universitet. Han er anerkendt som forsker inden for den oplevelsesorienterede tradition og emotionsteori.

Som Leslie Greenberg siger: Du kan ikke forlade et sted før du er ankommet. Det handler altså ikke om at gå uden om det smertefulde, men at gå igennem det; mærke, regulere, reflektere og derfra kunne tage et nyt afsæt i livet. Det er EFT-terapeutens opgave at følges med klienten i det, der er svært og det, der er nyt, så han/hun kan få nye erfaringer og nyt syn på dele af sig selv og sit liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

Følelserne er centrale

Det centrale i Emotionsfokuseret Terapi er følelserne, som betragtes som menneskets navigationssystem. Altså, at vi bruger vores følelser til at styre efter – øjeblik for øjeblik. Vi kan via følelserne skelne imellem, hvad der er behageligt og ubehageligt, og det giver os mulighed for at vælge, det der er rigtig for os og at fjerne os fra det, der ikke tjener os godt. Følelserne giver os altså mulighed for at finde vej i, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle.

Mange mennesker lærer på forskellig vis at holde deres følelser og behov tilbage, at bytte følelser ud med andre følelser eller slet ikke at mærke dem. De kan livet igennem have udviklet mange forskellige strategier for, hvordan de bedst beskytter sig selv for eksempelvis for at tilpasse sig omgivelserne. Alt sammen med det gode formål; at passe på sig selv, og passe ind blandt de betydningsfulde relationer – for at få kontakt og omsorg.

Senere i livet kan det, der engang var en ‘god og virksom’ beskyttelsesmekanisme, blive en hindring og besværlig adfærd i samspillet med andre mennesker, hvilket bl.a. kan føre til forvirring, isolation, stress og depression.

Mig som EFT-terapeut

Jeg er statsgodkendt EFT-psykoterapeut, og jeg ønsker at hjælpe mennesker med at mærke, udtrykke, regulere og forstå deres følelser, så de kan blive deres egen kompetente kaptajn i livet.

Vi mennesker udvikler os bedst, når vi er trygge, tillidsfulde og kan være nærværende. Derfor er jeg meget opmærksom på at skabe et empatisk, trygt, nysgerrigt og udømmende rum. Et rum, hvor klienten i sit eget tempo, får mulighed for at lære sig selv bedre at kende, finde retning og få kontakt til det der følelsesmæssigt og mentalt kan spænde ben og opleves som svært håndterbart.

Når relationen mellem mig og klienten er etableret og tryg nok, vil jeg blive mere guidende og arbejde med de essentielle problemstillinger, der gør sig gældende for den enkelte.

Læs evt. mere om min tilgang og min baggrund og referencer fra andre klienter.

Kontakt og hør mere

Du kan ringe på +45 2671 2511

Skrive til kontakt@nanjaliv.com

eller få fat på mig via kontakt formularen som findes her:

bottom of page