top of page

Fertilitet

Skræddersyet støtteforløb til forældre som har mistet deres spædbarn

– under graviditeten, efter fertilitetsbehandling eller i de første par leveår.

At miste sit spædbarn

At miste sit barn er for de fleste en kæmpe sorg. Det der ikke kunne eller måtte ske, er sket. Der er ofte så mange drømme og muligheder forbundet med barnet, som nu føles tabt. Mange forældre kommer derfor I en choktilstand, og skal både forholde sig til døden som sådan, og finde ud af at være forældre til et dødt barn på samme tid. Det kan være psykisk og fysisk meget belastende. Det er derfor også meget vigtigt at få hjælp og støtte for at kunne lære at leve med tabet.

Få hjælp – professionelle og fleksible samtaleforløb

Min kollega, Anja Nørbæk Sørensen, og jeg arbejder sammen på at skræddersy lige det forløb, I som forældre har brug for. Måske har I brug for individuelle samtaler den ene gang, parsamtaler den anden gang og måske har I andre børn og ønsker samtaler i jeres familie?  

 

Vi er fleksible, og hurtigt tilgængelige. I er velkomne i vores praksis i København og Allerød; vi kan komme hjem til jer, eller vi kan tale over Skype, hvis dét passer jer bedst. 

 

Anja kører ud i Nordsjællands-området, og jeg dækker Stor-københavnsområdet. Vi tager udgangspunkt i at møde jeres behov fra gang til gang, og I kan betragte os som en slags mentale mentorer, der støtter og følger jer i den udstrækning, I har brug for det.

Forældre kommer ofte til os med disse udfordringer. Måske kan du/I genkende ét eller nogle af udsagnene?

 • Jeg er bange for, at jeg eller min partner ikke får sørget tilstrækkeligt.

 • Min partner og jeg reagerer meget forskelligt, og det er svært at finde hinanden.

 • Jeg føler mig så hjælpeløs, som om al mening med livet er forsvundet.

 • Hvordan håndterer vi vores andet barn i denne sorg?

 • Hvad skal vi sige til familie, venner og bekendte?

 • Hvordan kommer jeg/vi tilbage til arbejde igen ?

 • Bliver vi nogensinde glade igen ?

Vores baggrund

Anja og jeg har begge arbejdet flere år i Landsforeningen Spædbarnsdød, hvor vi har haft terapeutiske samtaler med forældre og pårørende. Desforuden har vi begge en psykoterapeutisk uddannelse, samt en kandidat-baggrund i henholdsvis psykologi/biologi og voksenlæring. 

 

Anja og jeg kan derfor tilbyde specialistviden omkring spædbarnsdød, sorg, tab og eksistentielle temaer, og er også vant til den rådgivende og støttende samtale om konkrete og ofte svære beslutninger, som f.eks. afsked med barnet og ny graviditet.

Sorg, tid og reaktioner

Vores tilgang til sorg er, at det er et grundlæggende eksistensvilkår i menneskelivet. Sorgen skal leves. Ikke fikses og løses.

Mange søger en ‘rigtig’ måde at sørge på, eller en måde at sikre sig, at de sørger på en måde så de ikke bliver indhentet af en stor sorg senere i livet. Men der er ikke én rigtig måde at være i sorg på. Vi reagerer alle forskelligt – afhængig af vores ‘bagage’, kultur, beredskab til at håndtere kriser mv. Sorg-reaktionerne forandrer sig ofte over tid, nye kan komme til, og de kan vare længe efter, man har mistet sit spædbarn.

Sorg tager tid. Sorgen vil normalt aftage i intensitet over tid. Hvor det er sværest i begyndelsen, vil sorgen efterhånden aftage, og mere energi og glæde vil naturligt få plads igen, uden at det betyder, at ens barn er glemt. Sorgen følger ikke et bestemt forløb over tid, men udvikler og forandrer sig gradvist og uforudsigeligt. Mange oplever det som at gå ind og ud af sorgen – fra at føle sig som den person man var tidligere for en stund for derefter igen at være et smertefuldt sted. Som forældre til et mistet barn lærer man dag-for-dag at leve med tabet resten af livet.

Det er meget normalt at opleve en tomhed og en identitetsforvirring efter tabet af sit barn. Tilliden til sig selv og verden kan føles som forsvundet. Store og overvældende spørgsmål kan derfor melde sig: Hvordan er jeg mor og far til et mistet barn? Hvem er jeg nu – som partner, ven og kollega? Hvem ønsker jeg at være?

Nogle af de normale sorgreaktioner

Træthed:

Kan ikke holde til nær så meget, eller i så lang tid af gangen, som før tabet.

Svært ved at holde overblikket:

Svært ved at blive afbrudt for meget, holde fokus og ændringer i planer kan virke meget krævende.

Hukommelsesbesvær:

Problemer med at huske, og svært ved at koncentrere sig om selv simple opgaver.

Øget sanse-følsomhed:

Tager mange flere lyde og sanser ind end normalt, hvilket trætter én.

Svært ved at lære nyt:

Behov for at få forklaret ting/opgaver mange gange.

Andre symptomer kan være:

Søvnproblemer, kort-luntet, appetitændringer, svimmelhed, hyppige smerte i hoved/maven, energiløshed, lettere til tårer og nedsat lyst til social kontakt.

Genfind balancen

Vores mål er at støtte jer som forældre til at genfinde balancen i jeres liv på ny – i det tempo der passer dig og jer. Forskning på området viser, at det er gavnligt for den videre sorgproces at få viden om sorg og at blive støttet og hjulpet i sine reaktioner – både i forhold til sig selv og sine relationer. Det heler, beroliger og giver håb og fornyet styrke.

Du og I kan få hjælp til at:

 • Tackle de naturlige og svære udfordringer der ofte opstår (individuelt og par)

 • Finde den måde at være i sorgen, der passer til dig/jer

 • Acceptere tabet, når du/I er klar til det

 • Opnå stigende grad af mod, energi og livsstyrke

Kontakt og hør mere

Du/I er meget velkommen til at tage kontakt til en af os for en gratis uforpligtende samtale. Her afstemmer vi dit/jeres behov og forventninger, og efterfølgende kan du/I tage stilling til om vores relation og vores tilgang opleves rigtig for jer. Vi tager udgangspunkt i, hvor du og I er i processen – lige nu, og de behov du/I har. Vi tilstræber altid at møde dig/jer med stor respekt, forståelse, åbenhed og ydmyghed over for din/jeres historie.

Vi har altid akuttider:

Anja Nørbæk Sørensen kan kontaktes på Mobil: 5125 0601, mail: Husk@LivetErNu.dk

Mine, Nanja Liv Sindballes kontaktinformationer kan ses nederst på denne side

Du kan ringe på 2671 2511

Skrive til kontakt@nanjaliv.com

eller få fat på mig via kontakt formularen som findes her:

Vejledende priser: 

Ring/skriv til os, og vi sammensætter jeres forløb og derefter prisen. Vi har sensommerrabat på 10 %.

Ex. 1 på forløb:

2 skype samtaler á 60 min.

2 individuelle samtaler á 60 min.

2 hjemmebesøg á 90 min. med forældrene

Pris: 6400 kr.

Ex. 2 på forløb:

4 skype samtaler á 60 min.

4 individuelle samtaler á 60 min.

2 hjemmebesøg med forældrene á 90 min.

Mulighed for at ringe 24 – 7 når det brænder på i 2 måneder.

 Pris 10.500 kr.

Hvad siger nogle af mine/vores klienter:

“Jeg har været til psykolog, zoneterapeut, akupunktør, men det der har givet mig allermest har været samtaler med psykoterapeut Nanja Liv Sindballe, med specialist-erfaring fra sit arbejde i Landsforeningen Spædbarnsdød. Jeg er blevet givet nogle livsvilkår, jeg ikke selv har bedt om, og som jeg er tvunget til at arbejde med og til at leve med. Men jeg har lært noget jeg er meget taknemmelig for. Jeg har lært, hvordan jeg kan behandle mig selv bedre, og at jeg skal elske mig selv for den som jeg er.”

(mor til mistet barn i uge 38)

“Samtalerne har givet mig og min kone mulighed for at have et rum, hvor vores sorg er blevet udtrykt, hørt og delt. Med andre ord, det svære indhold fik en fysisk placering hos Nanja, hvilket var så forløsende kropsligt som verbalt.
Vi har oplevet os meget forstået, rummet, støttet og hjulpet gennem hele processen. I dag står vi som et styrket par.”
(far til mistet barn i uge 24)

bottom of page