• 09_slider

– Stress skal tages alvorligt

Stress handler grundlæggende om at ens krop og hjerne er blevet overanstrengt over for lang tid. Ligesom når man har brækket benet er der behov for hvile, hvilket som regel vil kræve en sygemelding. Ved langvarig stress er professionel hjælp væsentligt i forhold til at komme sig hurtigt (typisk indenfor 3 måneder) og vende tilbage som styrket menneske.

Langvarig alvorlig stress er ikke at spøge med, og det kan være vanskeligt selv at vurdere, om man er i farezonen for at udvikle kronisk stress eller du bare er fortravlet. Der er mange grader af stress og stressen kommer oftest “snigende”, og derfor opdager og erkender mange først, at de er stresset, når det er for sent – enten når de er brudt sammen, eller de har fået alvorlige helbredsmæssige problemer. Men det behøver ikke være sådan, for inden det når så vidt, så sender kroppen os en række advarselssignaler om, at der er noget galt. Dem vil du lære at kende gennem et stresscoaching forløb.

Håndter og forebyg stress

Stresshåndtering handler om forandringer – valg, principper og ændret adfærd.

I stresscoaching giver jeg dig viden om stress og kroppens generelle reaktionsmønstre på overbelastning. Vi arbejder på, at du lærer dine stresskilder, advarselssignaler og stressmønstre at kende – både de hensigtmæssige og de uhensigtsmæssige, sådan at du bliver bedre til at reagere i tide på signalerne, når du møder dem i hverdagen.

Mennesket har brug for en rytmisk afveksling mellem at hvile og arbejde, mellen handling og opladning i dagligdagen. I stresscoachingen arbejder du derfor med at finde din balance mellem at være på og trække dig, mellem refleksion og handling. Du vil opnå en større klarhed over dine egne grænser, kunne mærke dem og handle på dem.

Vi identificerer dine stressreducerende strategier og finder frem til, hvordan du kan styrke din modstandskraft mentalt, fysisk og socialt.

Har jeg stress?

Stress rammer individuelt. Det er forskelligt, hvad der stresser os hver især, i hvilken grad og hvilke symptomer vi udvikler. Ofte er vi ikke opmærksomme på at de symptomer, vi har, kan være et tegn på stress – bl.a. fordi vi har vænnet os til at befinde os i en stresstilstand, og symptomerne er blevet en “normal” del af vores hverdag.

Du kunne også være interesseret i individuel terapi, karrierecoaching eller livscoaching.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så du kan blive afklaret om jeg er den rette til at hjælpe dig videre. Måske er du interesseret i samtaleterapi?

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en gratis uforpligtende samtale. Vi afstemmer dit behov og dine forventninger.

Rabat gives til ledige, studerende og pensionister.

Ring direkte og få en uforpligtende samtale med en psykoterapeut Ring på 26 71 25 11

Mail kan sendes direkte til coach og psykoterapeut Skriv på kontakt@nanjaliv.com

Lad mig kontakte dig til en uforpligtende snak


Lorem ipsum

Din stress er en mulighed
for forandring
– for dig og dine omgivelser