• 02_slider

Supervision

Når jobbet slider mere end nødvendigt mærkes det hurtigt i dagligdagen. Måske begynder kunderne at klage, måske bliver medarbejderne mere syge og stressede og måske lider samarbejdsklimaet under det. Det retter supervision op på.

Supervision handler om at bearbejde hændelser og at skabe rum til at læsse af, når der er behov for det. Det handler også om at lære nye strategier til at bevare sig selv i jobbet og til at blive endnu bedre til det man gør.

Supervision er velegnet til medarbejdere i erhverv med stor daglig kontakt med andre mennesker. Særligt i erhverv hvor kontakten let bliver meget personlig, fordi klienterne, medlemmerne, elverne bringer deres problemstillinger frem her og efterspørger medarbejderens involvering.

Hvad består supervisionen af?

Det er allerbedst at gøre noget, før det går rigtig galt. Og der, hvor det batter allermest, er når medarbejderen får hjælp til at lære, hvordan man passer godt på sig selv, samtidig med, at man tager sig godt af klienterne, kunderne, medlemmerne, eleverne. Det er i sidste ende til alles bedste.

Supervisionen foregår som en fortrolig 1-til-1 samtale mellem mig som supervisor og medarbejderen. En dialog, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som den enkelte medarbejder oplever i sit job og i de rammer, som jobbet skal udføres i. Samtaleformen minder til dels om coaching og terapi, men holder sig meget konkret til den præcise situation, som medarbejderen befinder sig i på jobbet.

Særlige fokusområder

Medarbejderen kommer til at se på sig selv og sit virke i jobbet fra andre vinkler. Det giver mulighed for at opdage, hvad der går galt, hvor det er hun/han giver for meget køb på egne grænser, og hvor der tages for meget ansvar for klientens problem, eller ydes den forkerte form for hjælp.

Medarbejderen får også lejlighed til at overveje, hvordan kommunikationen og relationerne til kunder /kolleger fungerer og kan forbedres.

Det er medarbejderen selv, der beslutter hvad og hvordan, der skal foretages ændringer i måden at håndtere jobbet på fremefter. Supervisor hjælper blot til at få andre perspektiver på sagen og åbne muligheder op, som medarbejderen hidtil ikke havde set selv.

I supervisionen bliver der også mulighed for at tage særligt vanskelige kundeforløb eller samarbejdsudfordringer op og se på egen ageren i situationen. Hvor går det galt, hvad er det medarbejderen selv bidrager til, og hvad ville være bedre at gøre?

Kunne det mon også gøre en forskel med supervision hos jer? Har I fået lyst til at prøve det, så kontakt mig, og lad os aftale nærmere.

Supervision har stor positiv effekt på mange faktorer i virksomheden

  • på hele arbejdspladsens energi og arbejdsglæde
  • medarbejdertilfredsheden og den generelle jobtrivsel
  • kommunikationen på arbejdspladsen
  • på medarbejdernes oplevelse af tryghed og indflydelse i jobbet
  • følelsen af kontrol med eget job og styrke den enkeltes faglige identitet
  • på den enkeltes evne til at se muligheder frem for begrænsninger
  • sygefraværet på arbejdspladsen
  • stressniveauet
  • på evnen til at fastholde de rette medarbejdere
  • på at anvise nye idéer og nye veje i forhold til faglige og personlige problemer

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en gratis uforpligtende samtale. Vi afstemmer dit behov og dine forventninger.

Rabat gives til ledige, studerende og pensionister.

Ring direkte og få en uforpligtende samtale med en psykoterapeut Ring på 26 71 25 11

Mail kan sendes direkte til coach og psykoterapeut Skriv på kontakt@nanjaliv.com

Lad mig kontakte dig til en uforpligtende snak