• 03_slider

Parterapi

Vi har brug for hinanden i vores forhold, og vi skal helst have en tryg base, hvorfra vi kan styrke hinanden og blive styrket som selvstændige individer.

Samtidig er det jo de færreste der har et parforhold uden konflikter.

Mange par løser selv deres problemer, men sommetider går tingene så meget i hårknude. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at få professionel hjælp til at løsne op for situationen. Og helst før ‘knuden’ har sat sig for fast !

Ofte kan par-konflikter relateres til måden vi som par taler med hinanden. Måske taler vi forbi hinanden. Eller vi oplever, at den anden ikke rigtig lytter til, hvad der bliver sagt. Måske føler vi os slet ikke set, forstået eller bekræftet tilstrækkeligt af vores partner ? Måske oplever vi, at vi er ved at vokse fra hinanden, som mange udtrykker det.

Der kan også være dyb uenighed omkring vores ønsker og mål i tilværelsen som par. Omkring roller og ansvar i forholdet, ligesom der kan opstå kriser i forbindelse med konkrete situationer. Det gør sig gældende ved fx utroskab, for meget arbejde, eller en ændret arbejdssituation, sygdom, sorg, egne og/eller fælles børn, fordeling af pligter og ansvar.

EFT – metode og tilgang

Jeg benytter som psykoterapeut den terapiform der kaldes Emotions Fokuseret Terapi. Det er en struktureret og empirisk valideret metode, som er udviklet i et samarbejde mellem Sue Johnsson, doktor og prof. i psykologi og psykiatri, og Leslie Greenberg prof. i psykologi i 1980’erne.

Der ligger megen forskning indenfor EFT for par, og tallene viser, at 70-75 % af parrene bevæger sig fra frustration og konflikter til heling, og 90 % oplever markante forbedringer.

Emotionsfokuseret Parterapi tager sit udgangspunkt i forskning omkring voksentilknytning og kærlighed. Et grundparadigme om, at vi som mennesker har et behov og en dyb længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og dyb samhørighed. Med dette fundament kan vi vokse som par, som individer, og kan hele sår og traumer vi har med os i bagagen.

Parrets interaktionsmønstre

I EFT arbejder man på at identificere parrets interaktionsmønster, som er med til at skabe problemer for parret – også kaldet parrets ‘dans’. Det kan f.eks. være en ‘dans’ med gensidige beskyldninger og bebrejdelser, hvor det gælder om at få ret og ‘vinde over den anden’, en ‘dans’, hvor begge parter trækker sig og lukker af for deres følelser, eller en ‘dans’, hvor den ene part trækker sig mere og mere, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende. Disse ‘danse’ viser så tydeligt, at parforholdet lider under tab af tryghed, kontakt eller nærhed.

Hvad kan jeg/vi få ud af parterapi?

Metoden fokuserer på at gen-opbygge en følelsesmæssig stabil, tryg og dyb kontakt mellem jer. Med denne mere trygge tilknytning til hinanden, arbejdes der på at forbedre kommunikationen samt at lære nye mere positive og kærlige mønstre.

Jeg styrer jer gennem processen, og tager mig tid til at sikre, at I begge føler jer hørt og forstået. Vi arbejder på få identificeret jeres negative interaktionsmønstre – ‘dansene’, som skaber konflikter og afstand i jeres parforhold. Særligt vigtigt er det, at vi får identificeret jeres individuelle og underliggende følelser og behov/ønsker, og skabe en gensidig forståelse for disse. De er nemlig drivkraften bag jeres ‘dans'(-e). Og så er første skridt taget mod jeres positive forandring.

Se eventuelt skilsmisseterapi eller individuel terapi.

Kontakt

Du/I er meget velkommen til at kontakte mig for en gratis uforpligtende samtale. Herigennem  afstemmer vi jeres behov og forventninger, og efterfølgende kan du/I tage stilling til om vores relation og min tilgang opleves rigtig for jer.

Rabat gives til ledige, studerende og pensionister.

Ring direkte og få en uforpligtende samtale med en psykoterapeut Ring på 26 71 25 11

Mail kan sendes direkte til coach og psykoterapeut Skriv på kontakt@nanjaliv.com

Lad mig kontakte dig til en uforpligtende snak


Bliv en bedre udgave af dig selv – alene og i parforholdet

Gennem parterapien skaber vi sammen grobund for, at I kan genskabe det gode parforhold.

Terapi skærper din bevidsthed, så du bedre kan mærke dine behov og grænser.

Dine følelser fortæller dig en masse om dig selv og er dit bedste redskab til at passe på dig i livet.

Lad mig kontakte dig til en uforpligtende snak