• 11_slider

Mit terapeutiske fundament

– er den Emotions FokuseredeTerapi (EFT). Det er en bred metodisk tilgang med rødder i bl.a. emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, kognitionsforskning, eksistentiel terapi, klientcentreret terapi og gestaltterapi.

EFT udmærker sig ved at være evidensbaseret og er i stand til at vise gode og langtidsholdbare resultater ved blandt andet behandling af angst, depression og sorg.

Det centrale i Emotions Fokuseret Terapi er følelserne, som anses for at være menneskets navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov, og hvordan vi kan handle i en given situation.

Et terapiforløb … 

Du sætter dit mål for terapien. Jeg guider og støtter dig hele vejen i din selvudforskning med det mål, at du fremover vil opleve dig selv, som et mere integreret, balanceret og triveligt menneske – end da du startede i terapi.

Terapien tager udgangspunkt i, at du selv indeholder de ressourcer du har brug for at komme derhen hvor du ønsker. Jeg arbejder fænomenologisk og oplevelsesorienteret – altså ud fra det du selv bringer frem – her og nu.

Sammen undersøger vi din indre verden – ud fra et helhedsperspektiv på dig: Hvordan hænger dine følelser sammen med dine tanker, adfærd og kropslige symptomer.

Tillidsfuld kontakt

Under de første samtaler bruger jeg generelt meget tid på at skabe en tillidsfuld kontakt og ligeværdig relation. Vi laver de forventningsafstemninger der er nødvendige for at vi – særligt du kan være tilstede med mig. Jeg støtter og følger dig hele tiden i det du er i. Når ’rummet’ er tilstrækkeligt trygt, guider, styrer og udforsker jeg sammen med dig det der er svært og smertefuldt – og doserer i passende små skridt af gangen.

Jeg støtter dig i at mærke, sætte ord på, forstå og forandre dine svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre. Du lærer at bruge dine følelser som et pålideligt navigationsapparat, så du i højere grad kan få opfyldt dine vigtige behov hos dig selv og dine omgivelser.

Jeg er særligt opmærksom på kroppens sprog, som ofte kan fortælle noget, du måske ikke selv er bevidst om endnu.

I et individuelt terapiforløb kan du udvikle dig personligt, og du har mulighed for at fordybe dig i din proces.

Dine gevinster 

Målet er med terapiforløbet er, at du kan fortsætte styrket i dit liv med:

  • Øget selvindsigt: Du bliver mere bevidst om dine tanke- og handlemønstre
  • Øget accept af hvem du er, og være den du er: Du bliver bedre til at kommunikere dine behov og ønsker
  • Sund kontakt til dit indre følelsesmæssige kompas: Du bliver bedre til at mærke dig selv og sætte dine grænser
  • Kærlig egen omsorg: Du bliver bedre til at passe på dig selv og nyde at gøre noget godt for dig selv
  • Øget livskraft og mod: Du bliver bedre til at håndtere håndtere svære situationer/livsperioder og lærer at tage ansvar for dit liv og se mulighederne i dit liv

Mine bidrag

Jeg har meget positive resultater med at oversætte ‘det der er svært og buldrer inden i hovedet og kroppen’ i klienten til ’de hensigtmæssige’ tanker og følelser og relationer, samt styrke de selvregulerende evner.

Jeg får gang på gang at vide af mine klienter, at det der gør, at de tør udvikle sig sammen med mig, er, at jeg møder dem hvor de er og skaber et trygt og tillidsfuldt rum.

Selv mener jeg, at mine styrker er mit nærvær, en stor rummelighed, energi, humor og et stærkt fagligt fundament. Jeg er medlem af FaDP og holder højt på min etik.

Supplerende værktøjer: Mindfulnessøvelser – grounding- og åndedrætsøvelser, anvender jeg i det omfang jeg finder det brugbart. Og det er det ofte.

Coaching-teknikker – kan jeg benytte, hvis det ønskes. Effektivt i afklarings- og forandringsprocesser i forhold til bl.a. målsætninger, valg af uddannelse og/eller job.

Du kunne også være interesseret i livscoaching, stresscoaching og karrierecoaching.

Kontakt

Du er meget velkommen til at Kontakte mig for en gratis uforpligtende samtale. Vi afstemmer dit behov og dine forventninger.

Rabat gives til ledige, studerende og pensionister.

Ring direkte og få en uforpligtende samtale med en psykoterapeut Ring på 26 71 25 11

Mail kan sendes direkte til coach og psykoterapeut Skriv på kontakt@nanjaliv.com


Lad mig kontakte dig til en uforpligtende snak


Klienter fortæller…

”Jeg har gået hos Nanja i over et år, og hun har virkelig hjulpet mig meget. Da jeg kom hos hende var mit selvværd ret lavt. Nanja har hjulpet mig til at kunne mærke mit værd, og kunne udtrykke og kræve mit værd – både i mit privatliv, men også i mit arbejdsliv. Jeg er blandt andet blevet bedre til at sætte grænser, fordi jeg nu ved at mine behov er mindst lige så vigtige som andres.”
Gry, Dessertchef, 30 år

I psykoterapi lærer du at genopdage hele det menneske, du er og hele dit følelsesregister. Du lærer at kunne rumme og holde af dig selv, også med de følelser, du først lige har opdaget at du har. Det føles utrolig helende.

Alle vores følelser har et formål. Der findes ikke negative følelser. Der findes hensigtmæssige og uhensigtmæssige følelser. Jeg kan hjælpe dig med at forandre dine uhensigtmæssige følelser til adfærdsmønstre som giver dig overskud og trivsel.